• Znajdujesz się na: Systemy Alarmowe - alarmowe centrale

Dzisiejsza data: Środa, 19 Czerwiec 2024 r.

Systemy Alarmowe - alarmowe centrale:

W oferowanych przez naszą firmę systemach alarmowych preferujemy te rozwiązania, które wnoszą istotną poprawę bezpieczeństwa czy funkcjonalności. Oferujemy Państwu nowoczesne konstrukcje central alarmowych integrujące moduły bezprzewodowe, zdalnego sterowania, powiadamiania GSM, czy kontroli dostępu. Możliwości pracy wielostrefowej systemu alarmowego (tj. niezależnego załączenia czuwania kilku a nawet kilkudziesięciu stref ochrony) umożliwiające oprócz zwykłego trybu załączenia, m.in. tryb obwodowy, bez czasu na wyjście, bez wyjścia z obiektu czy szybkie załączenie zapewnienia bezpieczeństwo wybranych miejsc w każdej chwili. Praktyczne w wielu zastosowaniach np. załączanie poszczególnych kondygnacji, wydzielonych pomieszczeń czy ochrony zewnętrznej zarówno w domach jak i w firmach czy obiektach handlowych.


Centrale alarmoweCentralnym elementem każdego systemu alarmowego niezależnie od wielkości chronionego obiektu, zarówno przewodowego jak i bezprzewodowego jest centrala alarmowa. To do niej docierają wszystkie sygnały z różnego typu czujek, modułów, manipulatorów itp., które po właściwym zinterpretowaniu i przetworzeniu przez centralę alarmową wyzwolą odpowiednie procedury np. uruchomienia sygnałów akustycznych, świetlnych, załączenia urządzeń zewnętrznych, elektrycznych itp. a przede wszystkim do podjęcia interwencji przez załogę interwencyjną.


Centrala alarmowa nieustannie nadzoruje wszystkie elementy systemu alarmowego których funkcjonowanie, możliwość obsługi oraz wyświetlenie aktualnego stanu systemu alarmowego umożliwiają manipulatory systemowe. Ze względu na sposób przedstawienia informacji przez centralę alarmową stosowane się manipulatory w wersji LED (diodowej), LCD (ikonowe oraz z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym) a od niedawna w jako panele dotykowe. Możliwa jest również obsługa systemu za pomocą dedykowanego oprogramowania z poziomu laptopa (z graficzną wizualizacją obiektu) a nawet telefonu komputerowego. Ponadto możliwe jest sterowanie pracą systemu (stref) poprzez zastosowanie kart lub breloków zbliżeniowych, ewentualnie pilotów radiowych.


Zapewnienie skutecznej ochrony nie ogranicza się tylko do zabezpieczenia przed włamaniem czy napadem. Zagrożenia związane z pożarem, przekroczeniem stężenia określonego gazu możemy zintegrować w ramach jednego wspólnego systemu albo w uzasadnionych rozwiązaniach tworzyć niezależne systemy ochrony przeciwpożarowej połączone z reakcją straży pożarnej.


Właściwy wybór centrali alarmowej ma istotny wpływ na bezpieczeństwo oraz elastyczność systemu ochrony. Ponadto wykorzystanie zaawansowanych funkcji nowoczesnych central alarmowych umożliwi realizację dodatkowych zadań wykonywanych przez system alarmowy. Automatyki, zdalnego sterowania urządzeniami czy zdalnego nadzoru wykonywane przez system alarmowy powodują że zdecydowanie wygodniej a jednocześnie efektywniej możemy rozwiązać temat ochrony.

Strona głównaDo góry